Odborné kurzy pro pracovníky ve zdravotnictví

 • kurzy angličtiny cílené na komunikaci s pacienty na ambulantních odděleních a kurzy odborné angličtiny pro jednotlivá lůžková oddělení
 • odborná asistence při uveřejňování článků do zahraničních odborných časopisů, jejich překlady a korektury
 • odborná asistence při přípravě přednášek na cizojazyčných kongresech, jejich překlady a korektury
 • kurzy odborné angličtiny a dalších jazyků na vašem pracovišti cílené na komunikaci s pacienty na ambulantních odděleních (cílené otázky např. – nacionále, co vás bolí, jak dlouho, kde vás to bolí, teď nabereme krev, prosím, do této zkumavky nám dejte moč .... atd.)
 • kurzy odborné angličtiny a dalších jazyků pro jednotlivá lůžková oddělení (změřím vám tlak a jiné vyšetřovací úkony, volal váš ..... a moc vás pozdravuje, informovali jsme ho o vašem stavu – zítra vám bude povolena návštěva... atd.)
 • odborná asistence při uveřejňování článků do zahraničních odborných časopisů
 • odborná asistence při přípravě přednášek na cizojazyčných kongresech
 • překlady a korektury článků a přednášek


cena za výuku:

 • skupinové kurzy 2800 Kč/semestr (4-8 studentů ve skupině)
 • individuální kurzy 340 Kč/vyuč. hod.


cena za překlady:

 • 400 Kč/normostrana
 • ceny jsou včetně DPH